Steun ons

Sponsors

De musea van de Stad Brussel vormen een veelzijdige en boeiende waaier aan cultuurinstellingen die, elk op hun eigen manier, de geschiedenis van Brussel belichten: het Broodhuis, het Mode & Kant Museum, De GardeRobe Manneken-Pis, het Riolenmuseum.

 

Ons mecenaat steunt op drie pijlers:
  • Belangrijke werken verwerven
  • Werken uit museumcollecties restaureren
  • Tools ontwikkelen die ook de allerjongsten met cultuur laten kennismaken

 

De Koning Boudewijnstichting steunt de musea en biedt onze mecenassen fiscale aftrekbaarheid voor hun schenkingen. Dit gebeurt via het “Fonds Vrienden van de Musea van de Stad Brussel”, dat door de stichting beheerd wordt.

Voor € 60 per jaar kan u “Mecenas van de musea van de Stad Brussel” worden. Door u bij ons aan te sluiten, geeft u onze hoofdstad extra uitstraling en wordt u deel van de culturele familie die onze projecten ondersteunt. Zo wordt u een bevoorrechte partner en wordt u persoonlijk op de hoogte gehouden van vernissages en het reilen en zeilen binnen elk museum.

 

 

Uw lidgeld en schenkingen mag u storten op rekening BE10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting, met de mededeling 017/0890/00056. Ze geven recht op een belastingvermindering van 45 % van het gestorte bedrag. De stichting stuurt u een fiscaal attest.


Contact: